ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP SPA & CO

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Spa & Co, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@spaenco.nl of per post: Spa & Co, Nijverheidsstraat 55, 1724 VB Oudkarspel. Je kan ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 226 421 924 en op Facebook vind je ons op: www.facebook.com/SpaenCo. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.
Artikel 1 – Producten
Wij verkopen spa’s, zowel nieuw als gebruikt en alles waarmee een spa onderhouden wordt zoals spa onderdelen, spa onderhoudsmiddelen en andere spa aanverwante zaken.
Artikel 2 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Wij verzenden nadat je betaling door ons is ontvangen.
De verzendkosten komen voor jouw rekening.
Artikel 3 – Leveringen
Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer je pakket is verzonden, krijg je van ons een track & trace code, waarmee je de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om je bestelling binnen 2 werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.
Artikel 4 – Retour
Je mag het product altijd binnen 30 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@spaenco.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.
Artikel 5 – Garantie
Wij geven 1 jaar garantie op op alle producten. Als je product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heb je recht op een vervangend product. Het defecte product moet je dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.
Artikel 8 – Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@spaenco.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen één dag een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.
Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten, is het Nederlands recht van toepassing.